Konference

Reportáž | 12.5.2017 Stavebniserver.com

10. 4. 2017 se uskutečnilo diskuzní fórum s poslanci, senátory, zástupci samospráv, zástupci centrálních úřadů - MD, MŽP, ŘSD, SŽDC, ŘVC, HK ČR, členy SRDIM a nezávislými experty, konference k pohledu naplňování rozvojových cílů v období 2014-2020“. „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ pokračuje ve svém úsilí o zlepšení stavu dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě. Setkání s volenými zástupci regionu v parlamentu a senátu České republiky, parlamentu Evropské unie, zástupci volených orgánů kraje, měst a obcí a akademické a podnikatelské sféry. MDF se zabývalo sjednocením dalšího postupu k uskutečnění tzv. Luhačovické výzvy a podporou činnosti Sdružení.