IMI Hydronic Engineering poskytla rozhovor na veletrhu ISH

lnek | 2.5.2017 Stavebniserver.com

IMI Hydronic Engineering zaujm pedn pozici v ekologickch eench pro kontrolu vnitnho klimatu, piem nabz a poskytuje vysoce vkonn a kvalitn produkty a sluby s clem efektivnji chrnit a regulovat vytpc, vtrac a klimatizan soustavy.