cCard

Krajský úřad Kraje Vysočina

Kraj pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby...

Žižkova 1882/57, Jihlava, Krajské úřady
IČ:

Zápis firmy do katalogu je zdarma.

infotherma 2018