vystavba_noveho_zimniho_stadionu_v_teplicich_odstartovala

Vstavba novho zimnho stadionu v Teplicch odstartovala

Teplice - Stavba novho zimnho stadionu vedle Sportovn haly Na Stnadlech byla slavnostn zahjena vpondl 2. jna. Stavba podle harmonogramu prac potrv 16 msc, veejnost si bude moci novou ledovou plochu vyzkouet vroce 2019. Rozmr ledov plochy 56x26 m spluje kritria pro... cel lnek

inspirace_severskym_bydlenim_naucme_se_vazit_si_svetla_a_prirodnich_materialu
lnek | 26.7.2016

Pod pojmem „seversk bydlen“ si nemusme pedstavit pouze jednmi vyzdvihovan a druhmi zatracovan nbytek... cel lnek

ministr_jurecka_zahajil_vystavbu_protipovodnovych_opatreni_v_prerove
lnek | 25.7.2016

PEROV: Stavba ochrany msta Perova ped povodnmi nanbe Dr. Edvarda Benee byla 22.7. zahjena slavnostnm poklepnm... cel lnek

ms_praha_nove_sidlo_ve_cvikove_s_oplastenim_a_okapovym_systemem_od_lindabu
lnek | 14.6.2016

Spolenost MS Praha, vrobce a dodavatel stabilnho hasicho zazen, se rozhodla vybudovat sv nov sdlo pro zajitn... cel lnek

dalsi_rocnik_souteze_stavba_roku_je_tady_prekona_lonsky_rekord
lnek | 14.4.2016

Pihlaovn do 24. ronku prestin soute Stavba roku bylo oficiln sputno. Sout se dlouhodob t velk oblib a poet... cel lnek

Reklama

AKTULN ZPRVY

9

Novou trasu metra si pilo prohldnout 17 500 nvtvnk

lnek | 21.1.2013 Stavby
novou_trasu_metra_si_prislo_prohlednout_17_500_navstevniku

Praha, dne 19. ledna 2013 Lid u se nemohou dokat prodlouen linky A praskho metra...

Certifikovn staveb, vyplat se?

lnek | 17.1.2013 Stavby
certifikovani_staveb_vyplati_se

A u jste developer nebo investor, pokud se poutte do stavby, urit jste zvaovali certifikaci. Komern...

Jak jsou ast poruchy na kanalizan sti?

lnek | 14.1.2013 Stavby
jake_jsou_caste_poruchy_na_kanalizacni_siti

K poruchm na kanalizanch stch dochz zrznch pin, a u je to st kanalizace, jej patn...

Veletrh DEVOSTAVBY 2013 za dvemi

lnek | 2.1.2013 Stavby
veletrh_drevostavby_2013_za_dvermi

Podtitul veletrhu DEVOSTAVBY 2013 zn 8. mezinrodn veletrh devnch staveb, konstrukc, materil a spor...

Sv brny otevel nkupn komplex v Tambov

lnek | 31.12.2012 Stavby
sve_brany_otevrel_nakupni_komplex_v_tambove

TAMBOV - Zhruba rok po slavnostnm oteven gigantickho komplexu vRjazani pivtalo prvn zkaznky...

Biatlonov arel je pipraven na mistrovstv svta

lnek | 21.12.2012 Stavby
biatlonovy_areal_je_pripraven_na_mistrovstvi_sveta

NOV MSTO NA MORAV - Ped Krajem Vysoina je nejvznamnj akce vjeho historii. VNovm Mst na...

Stavebnci maj novou oporu!

lnek | 17.12.2012 Stavby
stavebnici_maji_novou_oporu

Pichz pruka Navrhujeme nzkoenergetick a pasivn dm Praha, 14. 12. 2012 – Vlednu 2013 se dostane...

Obliba modulrnch staveb roste, vsate na kompletn servis

lnek | 12.12.2012 Stavby
obliba_modularnich_staveb_roste_vsadte_na_kompletni_servis

Modulrn een staveb se vposledn dob t vzrstajc oblib, protoe nabz sporu...

Kad dm ve tech energetickch rovnch

lnek | 6.12.2012 Stavby
kazdy_dum_ve_trech_energetickych_urovnich

Tlak na sniovn energetick nronosti bydlen stle stoup. Po spornch domech vol evropsk legislativa...

9