porr_dva_nove_velke_projekty_v_polsku

PORR: dva nov velk projekty v Polsku

Objem zakzky: piblin 148 mil. eur Spolenost PORR odstartovala rok 2018 dvma novmi kontrakty na polskm trhu vcelkov vi piblin 148 milion eur (621 milion PLN). Zskala zakzku na vstavbu protipovodov retenn ndre v povod Kladsk Nisy a stav sek rychlostn silnice S7 z Mawy do... cel lnek

proc_se_drevostavby_cim_dal_lepe_prodavaji
lnek | 1.12.2017

Nen to o mimodnch slevch, vhodnch hypotkch, i nhlm vbuchu ekologickho smlen. Ale a je to jakkoli, poty majitel novch devostaveb u... cel lnek

vystavba_noveho_zimniho_stadionu_v_teplicich_odstartovala
lnek | 4.10.2017

Teplice - Stavba novho zimnho stadionu vedle Sportovn haly Na Stnadlech byla slavnostn zahjena vpondl 2. jna. Stavba podle... cel lnek

inspirace_severskym_bydlenim_naucme_se_vazit_si_svetla_a_prirodnich_materialu
lnek | 26.7.2016

Pod pojmem „seversk bydlen“ si nemusme pedstavit pouze jednmi vyzdvihovan a druhmi zatracovan nbytek... cel lnek

ministr_jurecka_zahajil_vystavbu_protipovodnovych_opatreni_v_prerove
lnek | 25.7.2016

PEROV: Stavba ochrany msta Perova ped povodnmi nanbe Dr. Edvarda Benee byla 22.7. zahjena slavnostnm poklepnm... cel lnek

Reklama

AKTULN ZPRVY

7

Kuchyn SOS Jihlava prola rozshlou promnou

lnek | 25.9.2013 Stavby
kuchyne_ssos_jihlava_prosla_rozsahlou_promenou

Vzdunou rou necelch 150 metr od sdla stavebn spolenost PSJ vJirskov ulici vJihlav probhala...

Ve Frdku-Mstku vyroste nov obchodn centrum

lnek | 24.9.2013 Stavby
ve_frydku_mistku_vyroste_nove_obchodni_centrum

Stavba novho obchodnho centra ve Frdku-Mstku byla prv zahjena, otvrat se bude vlistopadu...

Brnnsk AZ TOWER se uten zapluje

lnek | 23.9.2013 Stavby
brnensky_az_tower_se_utesene_zaplnuje

Brnnsk AZ TOWER vstoupil do druh fze svho zrodu. Po dvoulet vstavb, kter byla slavnostn zavrena 26....

Stavbai zaali roziovat pelhimovskou istrnu

lnek | 14.9.2013 Stavby
stavbari_zacali_rozsirovat_pelhrimovskou_cistirnu

Rekonstrukce istrny odpadnch vod vPelhimov byla slavnostn zahjena ve tvrtek 12. z 2013...

Rodinn dm s baznem pod stromeek

lnek | 6.9.2013 Stavby
rodinny_dum_s_bazenem_pod_stromecek

Snem mnoha eskch rodin je bydlen ve vlastnm rodinnm dom, vprod, se zahrdkou, terasou i baznem. Pro...

Pasivn dm za hubiku

lnek | 19.8.2013 Stavby
pasivni_dum_za_hubicku

Pasivn dm za hubiku. Me vyjt jet levnji ne dm bn V programu Nov zelen sporm se bhem prvnch ty dn...

Kad druh ech se pi stavb rodinnho domu d radami svch ptel

lnek | 8.8.2013 Stavby
kazdy_druhy_cech_se_pri_stavbe_rodinneho_domu_ridi_radami_svych_pratel

est zdeseti ech, kte by chtli bydlet ve vlastnm dom, se pi volb...

Pravdy a mty o splavnn Moravy do Krome

lnek | 8.8.2013 Stavby
pravdy_a_myty_o_splavneni_moravy_do_kromerize

Pipravovan prodlouen splavnho seku eky Moravy zOtrokovic do Krome m sv pznivce i sv...

Kopule plzeskho planetria

lnek | 15.7.2013 Stavby
kopule_plzenskeho_planetaria

Srdcem kadho planetria je kopule napodobujc pomyslnou nebeskou klenbu. A podobn kopule se rozhodn se nestav asto....

Energeticky ativn dm v Plzni-Bolevci byl nominovn na ekologickho oskara

lnek | 10.7.2013 Stavby
energeticky_ativni_dum_v_plzni_bolevci_byl_nominovan_na_ekologickeho_oskara

Energeticky aktivn dm v Plzni-Bolevci, kter nechal postavit Jan eb...

7