vystavba_noveho_zimniho_stadionu_v_teplicich_odstartovala

Vstavba novho zimnho stadionu v Teplicch odstartovala

Teplice - Stavba novho zimnho stadionu vedle Sportovn haly Na Stnadlech byla slavnostn zahjena vpondl 2. jna. Stavba podle harmonogramu prac potrv 16 msc, veejnost si bude moci novou ledovou plochu vyzkouet vroce 2019. Rozmr ledov plochy 56x26 m spluje kritria pro... cel lnek

inspirace_severskym_bydlenim_naucme_se_vazit_si_svetla_a_prirodnich_materialu
lnek | 26.7.2016

Pod pojmem „seversk bydlen“ si nemusme pedstavit pouze jednmi vyzdvihovan a druhmi zatracovan nbytek... cel lnek

ministr_jurecka_zahajil_vystavbu_protipovodnovych_opatreni_v_prerove
lnek | 25.7.2016

PEROV: Stavba ochrany msta Perova ped povodnmi nanbe Dr. Edvarda Benee byla 22.7. zahjena slavnostnm poklepnm... cel lnek

ms_praha_nove_sidlo_ve_cvikove_s_oplastenim_a_okapovym_systemem_od_lindabu
lnek | 14.6.2016

Spolenost MS Praha, vrobce a dodavatel stabilnho hasicho zazen, se rozhodla vybudovat sv nov sdlo pro zajitn... cel lnek

dalsi_rocnik_souteze_stavba_roku_je_tady_prekona_lonsky_rekord
lnek | 14.4.2016

Pihlaovn do 24. ronku prestin soute Stavba roku bylo oficiln sputno. Sout se dlouhodob t velk oblib a poet... cel lnek

Reklama

AKTULN ZPRVY

1

Domov pro seniory v Daicch

lnek | 29.5.2017 Stavby
domov_pro_seniory_v_dacicich

Daice, 29. kvtna 2017 – Kompletn rekonstrukci a pstavbu jednoho zpavilon zahjila varelu Daick nemocnice...

Veletrh DEVOSTAVBY 2017 – siln, chytr a vysok

lnek | 20.1.2017 Stavby
veletrh_drevostavby_2017_8211_silny_chytry_a_vysoky

Kad veletrh by chtl bt lep ne ten pedchoz a jet lpe ne vechny ostatn, co kdy...

Stavba roku 2016: Cena pro Terminl letit Strigino

lnek | 14.10.2016 Stavby
stavba_roku_2016_cena_pro_terminal_letiste_strigino

PRAHA, 14.10.2016 – Ve tvrtek 13. jna byli v prask Betlmsk kapli vyhleni vtzov...

PSJ v Rusku dokonuje zvod na vrobu rajatov pasty

lnek | 4.10.2016 Stavby
psj_v_rusku_dokoncuje_zavod_na_vyrobu_rajcatove_pasty

V Charabalinskm okrese Rusk federace finiuje netradin zakzka exportn divize PSJ....

PSJ postavilo nov terminl letit Strigino v Ninm Novgorodu

lnek | 18.7.2016 Stavby
psj_postavilo_novy_terminal_letiste_strigino_v_niznem_novgorodu

Akciov spolenost PSJ fakticky dokonila prestin vstavbu novho terminlu pro...

Nov centrla skupiny KUHN vyrst v Praze estlicch

lnek | 12.5.2016 Stavby
nova_centrala_skupiny_kuhn_vyrusta_v_praze_cestlicich

Nov esk centrla skupiny KUHN ji dostv v Praze estlicch svou budouc konkrtn podobu. V...

Terminl v Ninm Novgorodu: na vnitrosttnch linkch se u lt

lnek | 1.4.2016 Stavby
terminal_v_niznem_novgorodu_na_vnitrostatnich_linkach_se_uz_leta

NINIJ NOVGOROD, 1.4.2016 – Akciov spolenost PSJ fakticky zavrila prestin...

Dobichovice se dokaly rozen matesk koly

lnek | 4.3.2016 Stavby
dobrichovice_se_dockaly_rozsireni_materske_skoly

Exterir a interir pstavby navrhli architekti zJestico + Whiles Impulsem pro realizaci...

Ocelov haly: sprvn projekt et penze

lnek | 22.12.2015 Stavby
ocelove_haly_spravny_projekt_setri_penize

Vbr konstrukce, materil a doplk u montovan ocelov haly, je dleit u ve fzi projektu. Peliv si...

Lep ochranu ped povodnmi zajist obcm na umpersku zrekonstruovan ndr Hrabin

lnek | 16.12.2015 Stavby
lepsi_ochranu_pred_povodnemi_zajisti_obcim_na_sumpersku_zrekonstruovana_nadrz_hrabisin

O celch 10% navilo Povod Moravy, s.p. retenn prostor vodn...

1