schneider_electric_vyvinul_nove_vysokofrekvencni_detektory_pritomnosti_osob_umi_detekovat_pohyb_i_pres_tenke_zdi

Schneider Electric vyvinul nov vysokofrekvenn detektory ptomnosti osob. Um detekovat pohyb i pes tenk zdi

Spolenost Schneider Electric vyvinula novou adu venkovnch a vnitnch detektor Argus pro zjiovn pohybu a ptomnosti osob. Zazen se hod na dlouh chodby, sklady s vysokmi stropy, technick provozy nebo obchodn centra, ale... cel lnek

schneider_electric_prichazi_s_novou_generaci_ovladacu_knx_pro_snadnejsi_ovladani_funkci_v_bytovych_prostorach
lnek | 16.1.2017

Praha, 16. ledna 2017 - S dotykovm panelem KNX Multitouch Pro a tlatkovm panelem KNX... cel lnek

skupina_psj_zajisti_elektroinstalace_pro_nemocnici_v_laoskem_vientiane
lnek | 3.1.2017

VIENTIANE, 3.1.2017 – esk export zdravotnickho zbo a slueb zav v poslednch letech vrazn boom. Velmi aktivn je... cel lnek

nejcastejsi_priciny_nizke_ucinnosti_datovych_center
lnek | 5.10.2016

Vdli jste, e pi napjen datovch center a infrastruktury chlazen se ron promrh 60 milion megawatt elektiny? Co toto neuviteln pltvn... cel lnek

puvodni_dilny_nahradilo_spickove_vybavene_vyukove_centrum_za_18_milionu_korun
lnek | 9.2.2016

Modern a pikov vybaven dlny ekaj na studenty Stedn odborn koly Tineckch elezren (SO). Na nejnovjch,... cel lnek

Reklama

AKTULN ZPRVY

5

Polovin montn doba s novmi detektory pohybu od spolenosti Siemens

lnek | 20.2.2010 Elektroinstalace
polovicni_montazni_doba_s_novymi_detektory_pohybu_od_spolecnosti_siemens

30.10.2009. A u je o sklady, kancelsk prostory nebo byty – poteba...

KOPOBOX pro instalace do betonovch a zdvojench podlah

lnek | 20.2.2010 Elektroinstalace
kopobox_pro_instalace_do_betonovych_a_zdvojenych_podlah

Jak umstit elektrick zsuvky doprosted mstnosti, ani by se po zemi vinul had ze spleti...

Svtlo spolenosti OSRAM

lnek | 6.1.2010 Elektroinstalace
svetlo_spolecnosti_osram

Digitln plnovac nstroj Light-Consultant na adrese www.osram.cz potvrzuje, e osvtlen, kter navozuje motivujc a...

Osvtlen pro jednu ze Staveb roku 2009 navrhl EXX

lnek | 15.11.2009 Elektroinstalace
osvetleni_pro_jednu_ze_staveb_roku_2009_navrhl_exx

Specialista na interiry a osvtlen, spolenost EXX, navrhla a dodala osvtlen do I. fze...

Trvale usilujeme o to, abychom naim zkaznkm poskytovali tak kvalitn sluby, se ktermi budou schopni obstt ve stle se piostujcm konkurennm prosted

lnek | 11.11.2009 Elektroinstalace
trvale_usilujeme_o_to_abychom_nasim_zakaznikum_poskytovali_tak_kvalitni_sluzby_se_kterymi_budou_schopni_obstat_ve_stale_se_priostrujicim_konkurencnim_prostredi

Elfetex, spol. s r.o. je velkoobchod selektromaterilem a dky progresivnmu rozvoji pat dnes mezivznamn dodavatele irokho sortimentu elektroinstalanho zbo. Abychom se dozvdli vce informac o jejich slubch, spojili jsme se sjednatelem, panem Josefem afakem, a podali jsme ho orozhovor. Mete naim tenm pedstavit Vai spolenost, jej historii a vvoj a do dnen podoby? Vprvnch letech po Sametov revoluci jsem vytuil pleitost vtom, e vdsledku selhvn sttnho podniku Elektroodbyt, zaal bt na trhu hlad po elektromaterilu. Na sklonku roku 1991 byla zaloena spolenost ELFETEX, se zmrem dodvat prv toto elektroinstalan zbo. Obchodn innost se vtto dob odehrvala vmal sdlitn prodejn vPlzni na Doubravce ve tech lidech. Zatkem roku 1992 byl zzen velkoobchodn sklad vzadnm traktu inovnho domu vPlzni na Roudn. Tenhle krok se pozdji ukzal jako neuven, protoe vzhledem krychle rostoucmu obratu, byly skladov prostory brzy nevyhovujc. Proto potkem roku 1993 zakoupila spolenost skladov arel ve Hbitovn ulici vPlzni - Doubravce. Svtmi skladovacmi monostmi spolenost dynamicky zvyovala svj podl na trhu a tak zaala expandovat do jinch lokalit. Dnes m ELFETEX pes 200 zamstnanc, 16 prodejnch mst vzpadnch, severnch a vchodnch echch i na severn a jin Morav. Jet je poteba zmnit, e od roku 1998 pela spolenost do vlastnictv nadnrodnho koncernu Wrth. Dky podpoe tohoto celosvtov psobcho gigantu zskal Elfetex jak know-how, tak i vysokou finann stabilitu. Vae spolenost je z hlediska logistiky na vysok rovni, dky emu ette nklady Vaich zkaznk. Jakm dalm zpsobem se orientujete na poteby svch klient? Dokladem toho, jak spolenost pistupuje kpotebm zkaznk, je vybudovn novho logistickho centra, kter bylo zprovoznno vlednu 2004 na pilehlm pozemku u pvodnho skladovho arelu. Nov sklad m skladovou plochu 5000m2 a je vybaven modern skladovac technikou, vetn modernho skladovho software spouitm teek rovch kd. Mme tak samozejm vlastn dopravu, kter t 26 nkladnch vozidel. Ty jsou vtinou vybaven zdvihac technikou. Umme tedy sloit teba nkde na stavb i 5 tun tk buben skabelem. Tato sluba je naimi zkaznky hodn cenna. Jak je rozsah vmi nabzenho sortimentu? Vsouasn dob mme skladem piblin 25 tis. druh zbo vcelkov hodnot tm 300mil.K. D se ci, e n sortiment vrazn pevyuje poteby na bn elektroinstalace a pesto jsme schopni vkrtk dob zakzkov dodat dal statisce zbonch poloek. I vtchto ppadech vyuvme monosti spoluprce smateskou firmou. V jak me je vyuvan internetov obchod Elfetex a co dalho nabz Vaimzkaznkm? Internetov obchod provozujeme ji del dobu. Po rozpaitm zatku zaznamenvme vposledn dob znateln vy zjem o tuto slubu. Vyuvaj j jednak nkte stvajc zkaznci, ale tak mnoho novch. Jejich reakce na n internetov obchod svelmi pvtivm prostedm, jsou vesms pozitivn. Pomhte Vaim odbratelm pi technicky nronch eench? Samozejm. Speciln ktomuto elu mme zzeno oddlen, kde jsou odborn pracovnci kdykoliv pipraveni poskytnout sv sluby. Jedn se zejmna o vyhotoven cenovch nabdek, dodn projekt na osvtlen nebo rozvade. Jsou schopni tak naprogramovat inteligentn rel nebo PLC automat. Jednodue se d ci, e jsme schopn dodat technick een na kl. Kter aspekty Vai innosti povaujete zaklov zpohledu Vaich obchodnch partner? Myslm, e nejdleitj je individuln pstup kzkaznkovi. Proto vposlednch ltech neustle roziujeme tm obchodnch zstupc, kte nae obchodn partnery pravideln navtvuj. Je velmi dleit vdt, jak poteby m n zkaznk, protoe jedin tak na n meme zareagovat. Trvale usilujeme o to, abychom nam zkaznkm poskytovali tak kvalitn sluby, se ktermi budou schopni obstt ve stle se piostujcm konkurennm prosted. Dkujeme za rozhovor Ondej tpnAutor: Elfetex, spol. s r.o.Kontakt:ELFETEX spol. s r.o.Hbitovn 31a, Plze tel.: 377432311fax: 377 432 327, 377 432 324 e-mail:...

ROSS Holding v devtm roce 21. stolet

lnek | 15.10.2009 Elektroinstalace
ross_holding_v_devatem_roce_21_stoleti

Spolenost ROSS Holding s.r.o., kter byla zaloena vroce 1992, psob na stavebnm trhu ve tech hlavnch...

5