Voda spojuje

9a3aodgxul5q4h373okx.jpg
lnek | 20.3.2016 Laufen CZ

Tmatem letonho Svtovho dne vody, kter pipad na ter 22. bezna, je Voda apracovn msta. Jen mlokdo v, e a polovina populace pracuje vsektoru souvisejcm svodou. Spolenost LaufenCZ, kter se dlouhodob zasazuje oetrn nakldn svodou, se ktomuto dleitmu dni kadoron pipojuje.

„Clem osvty tkajc se vznamu ivotadrn tekutiny je pedevm vzbuzen zjmu veejnosti oudriteln nakldn svodnmi zdroji. Laufen CZ se dlouhodob sna pichzet senergeticky spornmi eenmi. Ekonomitj provoz sanitrn keramiky pin vy sporu nejen rodinn penence, ale prospje tak prod, a proto by se na prvotn investici nemlo pli etit,“ uvd Ingrid Hejkalov, marketingov manaerka Laufen CZ adopluje: „Pozorujeme, e lid jsou vce uvdoml a o spoteb vody pemlej. Tm kad domcnost disponuje spornm klozetem. Ty nejnovj nabzej splachovn spouze 4,5 litry msto pvodnch 6 litr.“

Statistiky nadace We are water uvdj nsledujc daje:

  • 70 % vody je vyuvno vzemdlstv, 15 % vprmyslu a zbylch 15 % spotebuj domcnosti.
  • Kadch 20 vtein zeme lovk kvli nemoci spojen svodou. To in 2 miliony lid za rok, zeho pevnou vtinu tvo dti.
  • Miliony dvek strv 6 hodin denn noenm vody, msto aby tento as vnovaly vzdlvn.

Na eskm pracovnm trhu nen dostaten poet technicky vzdlanch uchaze o zamstnn, piem voln pracovn msta existuj. „Negativn trend v poklesu potu ikovnch pracovnk vroby pociujeme dlouhodob. Proto budouc zjemce o zamstnn motivujeme celou adou nadstandardnch benefit jako nap. tden dovolen navc, odmna za loajalitu, naven pplatky za pesasy a adou dalch,“ uvd Miloslav Hamblek, personln editel spolenosti Laufen CZ, kter podporuje tak studenty oboru Vrobce a dekoratr keramiky na Stedn umleckoprmyslov kole v Bechyni.

Modern technologie jsou etrn kprod

panlsk vrobce Roca pin uniktn een vpodob kombinovanho klozetu sumyvadlem Roca W+W Umyvadlo ve spojen sklozetem uet a 25 % vody, a to dky jejmu optovnmu pouit. Voda, kter po pouit umyvadla W+W projde odtokovm istcm systmem, je po odstrann vtch neistot dezinfikovna 5% chlrem. Takto ist voda je pipravena ke splchnut toalety. Cel systm dopluje baterie somezenm prtokem vody, kter et jej spotebu a energie.

Dky pkov baterii vodu snadno pustte i zavete jedinm pohybem. spornou variantou je tak bezdotykov baterie Jika Sensor Inox, kterou protee est litr za minutu. Perltor, kterm je praktick baterie vybavena, ms vypoutnou vodu se vzduchem, m zskv na objemu. Kumyt rukou tak sta pouze mal mnostv vody. Na baterii lze nastavit teplotu vody, co minimalizuje riziko opaen a spotebu energie nutn kohevu.

Nov systmy oplachu zvsnch toalet jsou tak jednou zmonost spory. Znaky Laufen a Jika na trhu pedstavuj WC RIMLESS. Oproti klasickm toaletm nem msa novho klozetu oplachov kruh, tud se neistoty nemaj kde usadit a toaleta je tak daleko hygienitj. Absence oplachovho kruhu navc umouje dokonal splchnut jak na 6 litr pi velkm splachu a 3 litry pi malm, tak i na 4,5 / 3 litry.

Dal zajmavosti o vod naleznete vpiloench infografikch.