Stavební sektor očekává v následujících dvou letech mírný růst

sh73azv28um7r5i7skw7.jpg
Článek | 15.12.2016 CEEC Research

Praha, 15. prosince – Po nepříznivém roce 2016 očekávají ředitelé stavebních společností v následujících dvou letech mírný růst sektoru o 2,2 procenta. Tržby by přitom měly růst ještě o něco málo více, a to o 3,5 procenta v roce 2017 a 2,7 procenta v roce následujícím. Vytížení kapacit jednotlivých společností se pohybuje na úrovni 92 procent, přičemž zakázky mají firmy nasmlouvané v průměru na 7 měsíců dopředu. Pětina ředitelů stavebních společností si současný vývoj sektoru vykládá jako příznaky další krize.  Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.

 

Výkon stavebního sektoru poroste i v následujících dvou letech, predikce ředitelů stavebních společností jsou však velmi opatrné. V roce 2017 by mělo dojít k meziročnímu růstu stavební produkce v průměru o 2,2 procenta, přičemž na kladném vývoji se shodly tři čtvrtiny (76 procent) stavebních firem. Je nutné však vzít v úvahu, že vzhledem k negativnímu vývoji v roce 2016 je srovnávací základna velmi nízko. Pesimistické jsou ve výhledech na příští rok firmy zaměřené na inženýrské stavby a velké stavební společnosti, které očekávají růst v hodnotě 1,0, respektive 1,5 procenta. Dařit by se naopak mělo společnostem zaměřeným na pozemní výstavbu (růst 2,6 procenta) a malým a středním firmám (růst 2,4 procenta). „K poklesu stavební výroby v Q1–Q3 2016 došlo oproti stejnému období v loňském roce dle zveřejněných hodnot Eurostatu nejen v Česku. Propad zaznamenaly i okolní státy jako Polsko, Slovensko nebo Maďarsko. Německo nebo Rakousko jsou přitom na obdobných hodnotách jako v minulém roce, což může být jasným signálem vyspělosti trhu v obou zemích,“ doplňuje Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika. Stavebnictví chybí zejména velké veřejné zakázky, kterých oproti minulému roku výrazně ubylo. Problém spočívá spíše v nepřipravenosti projektů, než nedostatku finančních zdrojů. Situace by se ale měla v příštím roce zlepšit, vzhledem k velkému objemu rozpracovaných nových projektů na výstavbu pro rok 2017,“ komentuje Jiří Vacek, ředitel, CEEC Research

 

Naprosto stejný vývoj očekávají ředitelé stavebních společností i v roce následujícím. Podle jejich předpovědí by mělo v roce 2018 dojít k růstu sektoru v průměru o 2,2 procenta. „Na takovou tržní situaci jsme připraveni, citelně ubylo velkých infrastrukturních projektů a neočekáváme ani další růst v oblasti pozemního stavitelství, kde poptávku táhnou především developeři. Pracujeme proto i na menších zakázkách v regionech a opravách. V naší kompetenci jsou ale stále i největší projekty, u kterých očekáváme, že je veřejní investoři začnou soutěžit už příští rok, ale realizovat se začnou až v letech 2018–19,“ říká Michal Jurka, statutární ředitel Skanska. „Situace ve stavebnictví v příštích dvou letech nebude nijak příznivá. Letošní výrazný propad stavebnictví způsobený poklesem zakázek ve veřejném sektoru (i kvůli problémům schválení procesu EIA u již připravených projektů) se projeví jistě i do nejbližších let. Naše společnost nepociťuje klesající objem zakázek, naopak. Protože pomáháme společnostem zefektivnit výrobu a řízení zakázek, jsou naše produkty a služby oblíbené a výsledky velmi pozitivní,“ popisuje budoucí vývoj Pavel Krajíček, obchodní ředitel, ÚRS PRAHA, a. s.

 ad8v9phjgj7zr5srvdjt.jpg

Tržby stavebních firem by však v následujících letech měly očekávaný růst produkce mírně překročit. V roce 2017 predikují ředitelé stavebních společností růst tržeb o 3,5 procenta, přičemž na tomto údaji se bez větších rozdílů shodly firmy napříč celým sektorem. Další růst tržeb se očekává v roce 2018, a to o 2,7 procenta.

 

„V budoucích letech očekávám drobné zvýšení tržeb, protože horší situace než v roce 2016 snad již v oblasti inženýrského stavitelství být nemůže. A doufám, že opět nevznikne nesmyslná situace na konci tohoto období jako v letech 2014 a 2015 s čerpáním peněz z EU,“ tvrdí Josef Bendl, ředitel a jednatel, VHS Břeclav, s.r.o. „Státem tolik proklamovaná podpora stavebnictví se zatím nekoná. Dosavadní čísla o propadu stavební výroby hovoří jasně. Bytový fond je u nás ve srovnání se zahraničím zastaralý. Nových bytů se navíc staví méně, než jaká je po nich na trhu poptávka. Pomoc státu, měst a obcí by proto neměla směřovat pouze inženýrského, ale rovněž pozemního stavitelství,“ vysvětluje Karel Branda, ředitel Trigema Building, a. s. „Zaznamenáváme pozitivní posun od standardních „vratových otvorů“ z logistiky k technicky náročnějším řešením s vyšší přidanou hodnotou hlavně pro konečného uživatele. Našimi zákazníky jsou mnohem častěji průmyslové podniky – továrny, a i teď je poptávka stabilní. Očekáváme mírný růst v této oblasti i pro příští rok,“ komentuje situaci Ivo Luňák – jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ, s.r.o.

 wxrdrzb99z6925u2j2bq.jpg

Stavební společnosti měly v době výzkumu, tedy v říjnu a listopadu 2016, nasmlouvané zakázky v průměru na 7 měsíců dopředu. Nejvíce zakázek mají nasmlouvané velké stavební společnosti, a to na 8,4 měsíce. Bezmála třetina stavebních společností (31 procent) má přitom více práce než ve srovnatelném období roku 2015. Polovina (52 procent) velkých stavebních společností však avizovala, že má méně práce než před rokem, což je propad v zásobníku práce, který nezaznamenaly žádné další firmy. „Stavebnictví přestává být v posledních měsících popelkou ekonomiky. Vláda se snaží, aby se do výstavby investovalo maximální množství možných prostředků. Zatím se ale zadávání zakázek nedaří a výsledky statistického úřadu to jen potvrzují,“ říká Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest.

 

Vytížení kapacit jednotlivých společnosti je sice stále na velmi vysoké úrovni (92 procent), avšak oproti srovnatelnému období minulého roku došlo k poklesu. Nejmenší vytížení potvrdily firmy zaměřené na inženýrskou výstavbu (90 procent). „Naše společnost má v současné době, a také vždy v minulosti, vytíženy vlastní kapacity na 100 %. Došlo však k poklesu objemu prací zadávaných v subdodávce. Kapacity naší společnosti tvoří téměř výhradně občané České republiky. Vzhledem k situaci v oblasti stavebních řemesel na našem trhu práce budou české stavební firmy zaměstnávat stále více zahraničních řemeslníků,“ hodnotí situaci Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s. „Naše kapacity jsou v současné chvíli vytížené na 100 %, ale je to z části díky tomu, že výkyv v zakázce vyrovnáváme přípravou a výstavbou vlastních developerských projektů. Kapacity Čechů a zahraničních dělníků jsou zhruba 50 na 50 a do budoucna jsem si téměř jistý, že Čechů bude ubývat a bez zahraničních dělníků se žádná ze středních a větších stavebních společností neobejde,“ dodává Petr Čejka, ředitel divize pozemních staveb, ALGON, a. s.

 

Při pohledu zpět se stavebnímu průmyslu v roce 2016 nedařilo a pětina ředitelů stavebních společností (21 procent) je kvůli takovému vývoji přesvědčena, že přišla další krize. Stejná část (22 procent) firem je zcela opačného názoru a žádnou krizi neočekává. Podle 29 procent společností přitom krize nepřijde přinejmenším do roku 2019. Pesimističtí jsou především ředitelé inženýrských stavebních společností a velkých stavebních firem, kteří hovoří o krizi stavebnictví v 31, respektive 28 procentech případů. „Očekávání růstu stavební produkce bylo spojeno s velkým počtem odložených dopravních staveb, které jsou nyní vyhlášeny formou prekvalifikací. Velkým rizikem jsou ale podmínky těchto tendrů, kdy stát ignoruje ochranu kapacit českého stavebního trhu. O zakázky se tak mohou ucházet jakékoliv stavební společnosti, které doposud na českém trhu nepůsobily, nezaměstnávají české pracovní kapacity, neplatí zde daně, ani nepodporují místní technický rozvoj a vzdělávání. To způsobí jenom další propad cen stavebních prací a tím prohloubení krize ve stavebnictví,“ vidí situaci Tomáš Koranda, člen představenstva HOCHTIEF CZ.

 

Další případná krize stavebního průmyslu by podle ředitelů stavebních společností měla trvat maximálně 4 roky. Téměř polovina (46 procent) z nich přitom hovořila o době trvání krize od jednoho do dvou roků, stejná část (46 procent) zastává názor, že další krize bude trvat od tří do čtyř let. „Dle mého názoru bude mít stavebnictví v následujících dvou letech mírný růst, v tomto kontextu předpokládám i růst našich tržeb. Co se týče další krize ve stavebnictví, tak dle mého názoru je obor právě teď v hluboké krizi, ale dle charakteru stavebnictví jako segmentu nepředpokládám, že by v horizontu dvou let mělo k něčemu takovému dojít,“ tvrdí Radek Mrázek, generální ředitel, BAK stavební společnost, a. s.

sh73azv28um7r5i7skw7.jpg

Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2016 najdete na

www.ceec.eu