Setkání předsedů a prezidentů profesních komor 2013

hpmwd8ti4bfx709bdvlf.jpg
Článek | 5.12.2013 Stavebniserver.com

Každoroční adventní setkání 11 představitelů profesních komor a jejich zástupců se uskutečnilo     3. 12. 2013 v sídle České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě. Přítomní zhodnotili rok 2013 z pohledu příslušné Komory, projednali a informovali o legislativních změnách v jednotlivých Komorách, které byly v příslušném roce připraveny nebo schváleny.   

Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, poprvé přivítal na půdě Komory vrcholné představitele stavovských samospráv. Informoval je o dopisu Ing. Petrovi Rafajovi, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11. 9. 2013 ohledně umělého omezování hospodářské soutěže profesními komorami. Dopis byl uveřejněn v médiích. „Nechci zkoumat, kolik korun vydáte na externí posudky a kolik obdrží členové různých komisí. Je ale skutečně s podivem, že práce inženýra, technika a architekta může být, podle Vašeho názoru, na veřejné zakázce nabízena s nulovým honorářem.“ Dopis je na http://www.ckait.cz/content/dopis-predsedy-ckait-pavla-krecka-predsedu-uohs .

V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládala témata: ekonomická situace a její vliv na profese, problematika prosazování nového občanského zákoníku v roce 2014, jeho změny a jejich dopad na profese, profesní etika a její dodržování, otázka odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání, která se odvíjí od kvalifikace, praxe a průběžného vzdělávání. MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, upozornil na nebývale velký nárůst cizinců ke studiu ze zemí střední a východní Evropy s nedostatečným vzděláním a znalostí českého jazyka.

Na setkání profesních komor v roce 2014 pozval přítomné prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Promluvil o osudu Úhradové vyhlášky, negativních dopadech DPH, přehodnocení eura a vlivu nového občanského zákoníku na zdravotnictví.

Pravidelná setkání představitelů profesních komor se stala nejen osvědčeným místem pro získání nových informací z jednotlivých Komor, ale hlavně místem k výměně a sdílení praktických zkušeností, projednávání otázek společného zájmu na celorepublikové úrovni. Profesní komory, jakožto samosprávné nepolitické stavovské organizace a orgány veřejné moci, vykonávají svou činnost bez jakýchkoliv nároků na státní finance. Naproti tomu pociťují rostoucí snahy o regulaci, ať už ze strany státu či v rámci Evropské unie.

 

Samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání vykonávají v České republice:

 

Česká lékařská komorahttp://www.lkcr.cz, MUDr. Milan Kubek, prezident a Jindra Šťastná, ředitelka kanceláře

Česká advokátní komorahttp://www.cak.cz, JUDr.Martin Vychopeň, předseda a PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí

Česká komora architektů - http://www.cka.cc,  Ing. arch. Josef Panna, předseda a Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, ředitelka kanceláře

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběhttp://www.ckait.cz, Ing. Pavel Křeček, předseda a Ing. Lenka Zimová, ředitelka kanceláře Komory

Česká lékárnická komora - http://www.lekarnici.cz, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident

Česká stomatologická komora - http://www.dent.cz, MUDr. Pavel Chrz, prezident a MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident

Exekutorská komora České republiky - http://www.ekcr.cz,

Komora auditorů ČR - http://www.kacr.cz, Ing. Petr Šobotník, prezident a doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., 1. viceprezident

Komora daňových poradců ČR - http://www.kdpcr.cz, Ing. Martin Tuček, prezident a Ing. Petra Pospíšilová, viceprezidentka

Komora patentových zástupců ČR - http://www.patzastupci.cz, Ing. František Kania, předseda a Ing. JUDr. Michal Guttmann, místopředseda

Komora veterinárních lékařů ČR - http://www.vetkom.cz, MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., prezident

Notářská komora České republiky - http://www.nkcr.cz, JUDr. Martin Foukal, prezident a Ing. Jaroslav Šustr, MBA, tajemník