Nová budova zkušebny OEZ

6gm2v4mdhdgcuyqzutcp.jpg
Článek | 9.9.2013 Stavebniserver.com

OEZ byl vždy progresivní firmou a šedesátiletá tradice výzkumu a vývoje je toho důkazem. Desítky vývojových pracovníků, konstruktérů a zkušebních techniků jsou v současnosti členy mezinárodních vývojových týmů koncernu Siemens, jehož je letohradská firma od roku 2007 součástí. Velký význam, který je v OEZ a v Siemens kladen technickému pokroku, dokládá i výstavba nové vývojové zkušebny v Letohradě, jež byla slavnostně otevřena.  

Rozšíření vývojové zkušebny se odehrálo ve dvou etapách. Během první etapy, která byla dokončena v roce 2010, vyrostly nové prostory pro zkoušky středních resp. kompaktních jističů. Celková plocha byla navýšena o 250 m2. Druhá etapa byla realizována během let 2012 a 2013. Nová přístavba poskytuje dalších 750 m2 nových ploch pro potřeby vývojové zkušebny. Projekt rozšíření zkušebny je spolufinancován ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Podnikání a Inovace.  

 „Investice do nových částí zkušebny OEZ nám umožnily rozšíření typů prováděných zkoušek, ověřování charakteristik přístroj při extrémních teplotách od -30°C do +70°C, mechanických trvanlivostí či vlivu vysokého napětí na chování materiálů. Dále dokážeme provádět mechanická měření na unikátních 3D zařízeních s vyhodnocováním a záznamem měřených veličin a nově jsme pořídili i vybavení pro zkoušky elektronických komponentů z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC),“ vysvětluje vedoucí výzkumu a vývoje OEZ Jiří Lipenský.  

Zvětšení plochy vývojové zkušebny, která se z původních 450 m2 rozrostla o dalších 1000 m2, umožnilo navýšit počet testovacích zařízení a vytvořit odpovídající pracovní prostředí pro rozšiřující se tým zkušebních techniků. „Nyní jsme schopni zajistit vlastními silami velkou většinu zkoušek pro projekty výzkumu a vývoje, na kterých pracujeme či spolupracujeme,“ dodává Jiří Lipenský.  

Vedle kompaktních jističů probíhají ve vývojové zkušebně i zkoušky a testy vzduchových jističů do 6300 A, které se v Letohradě vyrábějí od roku 2011 pro značky OEZ i Siemens.  

Do vývojových projektů OEZ a Siemens je nyní v Letohradě zapojeno více než 100 pracovníků výzkumu a vývoje, a to je nárůst 60 procent oproti roku 2006.